Vliegvissen ( Deel 2 )

Vliegvissen, normen, etiquette en ethiek

Het vliegvissen is zeer traditioneel gebonden, zeker vanuit de Engelse traditie. Denk maar aan de uitdrukkingen “Gamefishing” (vliegvissen op zalmachtigen) en “Coarsefishing” (alle andere manieren om te vissen op zoet water) en de Engelse benamingen in de vliegviswereld. Dit is ook zo in andere landen waar in zekere zin een eigen bakermat is gelegd zoals Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en in iets mindere mate de Scandinavische landen.
 De vliegvisser is, door de wijze waarop hij vist, genoodzaakt goede kennis te hebben van de biotoop waarin hij de vis kan vinden. Hij vist het liefst in schoon helder water en in een stille, fraaie omgeving. Om dit zo te houden gaat hij hier zorgvuldig mee om, omdat hij graag (grote) gezonde vissen wil blijven vangen. 
In het algemeen mankeert er aan zijn uitrusting niets, maar er zijn nog meer factoren ter overweging.

Ontmoetingen

Bij ontmoetingen van andere vissers is het vaak de vliegvisser die steeds dichter bij de ander komt. Die ander kan dat zien als een inbreuk op zijn rust. Wil je iemand passeren, stop dan ongeveer 20 meter van te voren met vissen en loop rustig verder. Doe dat zo rustig mogelijk opdat je zijn vis niet verjaagt. Niet stampend of lawaai makend. Bemerk je enige irritatie bij de ander, maak dan een praatje met hem of haar en vraag daarna of die ander er bezwaar tegen heeft als jij even verder weer gaat vissen. Op die manier maak je kennis met de aardigste mensen.
Groet iedereen die je aan de waterkant tegen komt. Ook de boer of de terreinbeheerder steekt zijn hand op als jij die groet en je voorkomt ergernissen van die kant die het pachten van het viswater kunnen bemoeilijken. Vriendelijkheid kost niets en levert vaak wat op.
Geef het -tigste jongetje die vraagt of je wat hebt gevangen een vriendelijk antwoord. Dat zijn degenen die straks moeten beslissen of sportvissen nog wel kan. Je wilt toch ook na je pensioen blijven vissen.

Tijdens het vissen

Als je iemand vis ziet vangen ga dan nooit op zijn plekje vissen, behalve als die ander je daartoe uitnodigt. 
Alleen goede vrienden vissen dicht bij elkaar. Bedenk hierbij dat ook bij bekenden het kan voorkomen dat ze het niet prettig vinden als je dicht naast ze gaat vissen. Je kunt je vergissen. Ga dus niet vlak naast een collega staan, die wel vangt en houdt in ieder geval boven- en benedenstrooms voldoende afstand van hem. Wat voldoende afstand is mag die ander bepalen. Het is niet ongebruikelijk dat vliegvissers hun plaatsen in goed onderling overleg innemen, aangezien ze geen van allen egoïstisch, jaloers of “stekkenpezers zijn.
 Drill een vis nooit onnodig lang. Een vis hoeft niet eerst voor oud vuil in het water te hangen voor ze geland kan worden. Bij de eerste tekenen van vermoeidheid moet er geland worden. Op het moment dat de vis voor het eerst zijn flank toont is het zover. Gebruik alleen een waad- of landingsnet als het moet. Pak de vis die je terugzet met natte handen aan. Onthaak ze voorzichtig. Laat de gevangen vis met de kop in de stroom, ondersteund door natte handen, bijkomen en zelf wegzwemmen.
We vissen met een leaderpunt die niet dunner is dan noodzakelijk. Vis in principe weerhaakloos of met plat geknepen weerhaak. Gebruik in ieder geval deugdelijk onthakingsmateriaal.

De omgeving

Vliegvissen is een actieve sport, dat houdt in dat je lopend langs de oevers regelmatig hindernissen zult tegen komen zoals hekken, rietkragen, struiken, plasbermen, enz. Hoewel nog al wat natuurbeschermers dat niet met ons eens zijn, maken mensenvoeten weinig stuk. Het zijn de handen die het doen.
Hekken en afrasteringen staan er om vee tegen te houden. Zorg dat dichte hekken altijd gesloten blijven. Klim er over heen, zonder de boel kapot te maken. Wat je niet open maakt kun je ook niet slecht afsluiten. Als je per ongeluk de boel stuk maakt, loop dan niet weg, maar repareer het of waarschuw de boer. De reden dat er zo weinig looprecht wordt verkregen in polders komt voornamelijk door de angst van de boeren voor loslopend vee. 
Je kunt best tussen het riet door vissen, maar breek het niet. Vliegvissen in een rietpol kan een ramp zijn omdat je lijn voortdurend vastzit. Sla die stukken maar over. Vis vanaf de overkant. Laat het riet in ieder geval heel.
Vissen onder struiken kan heel productief zijn, maar het kost wel veel vliegen. Het breken van takken om je vlieg terug te krijgen verjaagt alle vis en je sloopt de zaak zodat je er niet meer onder kan vissen. Trek de leader stuk en knoop een nieuwe vlieg aan, denkend dat je toch eens goed moet leren werpen.
Bedenk bij een moeilijke situatie twee dingen:
1 omdat het moeilijk is wordt er weinig gevist zodat de kans groter wordt om er vis te vangen;
2 wat maak ik kapot als ik hier toch ga vissen, is dat de vis wel waard? Misschien ga je het toch proberen, maar houdt in ieder geval de schade beperkt.
Gooi geen afval weg op de visplek. Neem het mee naar huis. Ook stukjes nylon horen niet in de natuur. Vogels pikken het op als nestmateriaal en kunnen er in verstrikt raken. Ook kunnen dieren het om hun poten krijgen met allerlei voorstelbare ernstige gevolgen. Haken die in dierenmagen terecht komen kunnen maagperforaties veroorzaken. Iedereen ziet liever vis voorbij komen dan biertinnetjes.

De vis

Gebruik geen leefnet voor het bewaren van vis, dus zet ze terug of maak ze direct dood. Vis meeslepen om te kunnen bewijzen wat voor een goede visser je bent, is absoluut “not done” in de vliegviswereld. Als je vis meeneemt om er van te genieten, is dit niet meer dan voor één maaltijd. Dood direct de vis die wordt meegenomen, het liefst voor het onthaken, met een felle tik van een priest op de kop, net achter de ogen. Een steen, het handvat van een mes of de steel van je landingsnet is daar eventueel ook goed voor te gebruiken. De overige vissen worden terug gezet.
Tijdens de paaiperiode loopt men tijdens het waden niet over de pas afgezette eitjes. Deze plaatsen zijn makkelijk te herkennen. Op de bodem van de rivier ziet men duidelijk lichte plekken die zijn ontstaan doordat de vissen met hun buik over de bodem schuren. Ook zij hebben er voor gezorgd dat u in de toekomst nog vis kunt blijven vangen.

Tot slot

De vliegvisser houdt zich aan de regels, hij/zij vist noch in verboden tijd, noch in verboden gebied en waad niet daar waar het niet mag. Hij/zij voorziet zich ook altijd, waar hij ook is, van de noodzakelijke vergunningen.
Laten we ons realiseren dat we zo langzamerhand met een maatschappelijk kwetsbare liefhebberij bezig zijn. Een deel van de anderen ligt op de loer met bordjes “verboden toegang” of “verboden te vissen”. Hoe zorgvuldiger we te werk gaan, hoe langer men ons met relatieve rust laat.
Aangezien bij het vliegvissen de techniek, de tactiek en alles er omheen zich moeilijk zonder leraar laat aanleren, is de situatie ideaal om normen, waarden, ethiek en etiquette over te dragen

Bron:

© Alfons de Meijer / Redactie deforelvisser.com
Geplaatst op: 26 september 2010 @ 08:54

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *