Ook de tijd speelt mee !

Ook de tijd speelt mee !

Velen van u zullen in het volgende korte verhaaltje herkenbare puntjes zien. Anderen die nu nog met de idee rondlopen hoe zich binnen hun kennissen– en familiekring het een en ander zal ontwikkelen zullen zich later de inhoud van dit stukje herinneren. Stelt u zich...