Visdorado ‘de Kool’ organiseert op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni het
leegvisweekend op de vliegvisvijver.

Op zaterdag mogen de vliegvissers de gevangen vis meenemen.
Kosten bedragen € 3,50 per uur.

Zondag mogen de dobbervissers op de vliegvisvijver vissen. Er wordt in 2
shiften gevist. Er mag uitsluitend met meelwormen of wasmotten gevist worden.
Reuk– of kleurstoffen zijn niet toegestaan.

Vooraf vindt er stekloting plaats. Er is plaats voor 50 vissers per shift.
Kosten bedragen per shift € 30,00, voor 2 shiften € 50,00.
Vooraf opgeven is noodzakelijk, wanneer de betaling binnen is, is de inschrijving
definitief. Pashouders worden met voorrang behandeld.

Inschrijven is alleen mogelijk via e-mail: info@de-kool.nl. Pashouders dienen
hun pasnummer te vermelden.
Betaling op bankrekening 46.92.76.681 tnv Visdorado, Heelweg.

“Vol = Vol’

Visdorado de Kool
Molenweg 4
7055 AX HEELWEG
Telefoon: (0315) 231995
E-mail: info@de-kool.nl